Kobiety wobec wyzwań
dekady 2020-2030

Data wydarzenia: 9-10 marca 2020

Aby uczcić osiągnięcia kobiet w różnych krajach i zastanowić się nad przyszłymi wyzwaniami, Szkoła Główna Handlowa, EUNIC Warszawa i Międzynarodowe Forum Kobiet zorganizowały w dniach 9-10 marca 2020 r. międzynarodową konferencję: „Kobiety i wyzwania przyszłej dekady 2020–2030”.

Konferencja rozpoczęła się powitaniem gości przez Ruperta Weinmanna, dyrektora Austriackiego Forum Kultury w Warszawie i obecnego prezydenta EUNIC Warszawa. Podkreślił on, że głownym zagadnieniem tematycznym EUNIC Warszawa jest równość płci, jak i istota uczestnictwa artystek w ważnych debatach publicznych.
W czasie Konferencji były dyskutowane najważniejsze kwestie dotyczące kobiet we współczesnej gospodarce, sztuce, nauce i kulturze takie jak:
nowe technologie - szansa czy zagrożenie, różnice w wynagrodzeniach w zależności od płci, kobiety emigrantki na rynku pracy, przedsiębiorczość kobiet, równowaga płci na wysokich stanowiskach zarządczych oraz ścieżki kariery kobiet na uniwersytecie.
Wśród mówczyń wystąpiły m.in.: Halina Brdulak, Claire Gooding, Joanna Dobrzyńska-Sobiech, Julya Rabinowich, Bianka Siwińska, Lucyna Kurowska, Ewa Lisowska, Vivienne Hayes, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz i Małgorzata Witkowska.

Więcej informacji

W przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet, EUNIC Warszawa razem z warszawskim klubem Jasna 1 zorganizował EUNIC x Noc Kobiet na Jasnej, w której wzięło udział ponad 500 osób, a o muzyczne wrażenia zadbały artystki i DJ-ki takie jak Susanne Kirchmayr aka Electric Indigo z Wiednia, pracująca w Gandawie Nadine Adjani oraz pochodząca z Berlina Paramida, które przez całą noc grały razem z artystkami lokalnymi.

Więcej informacji