Europejski Dzień Języków

europejski dzień języków

Europejski Dzień Języków

Data wydarzenia: 26 września 2019

Europejski Dzień Języków to obchodzone corocznie święto, obchodzone 26 września, którego podstawowymi celami są szerzenie idei wielojęzyczności pomiędzy różnymi kulturami, promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz propagowanie uczenia się języków przez całe życie. 

Więcej na stronach wydarzenia