Brakujący mianownik – Uniwersalizm i Progresywna Polityka Kulturalna

Sympozjum, które odbyło się 13 maja 2019, poświęcone było tematowi uniwersalizmu w jego trzech różnych, jednak zależnych od siebie wymiarach. Po pierwsze, zbadane zostały warunki konieczne do powstania nowego uniwersalizmu – co musi się wydarzyć, aby taki projekt powstał i Europa miała w niego wkład? Jak może on zostać zbudowany? Jaki rodzaj idei, wartości, norm, celów i praktyk mógłby posłużyć za bazę dla uniwersalistycznego projektu, który przełamałby dziedzictwo przytłaczającego, kolonialnego uniwersalizmu Zachodu? Następnie podjęta została próba ustalenia roli kultury w tworzeniu nowego uniwersalizmu. Na zakończenie uczestnicy postarali się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób instytucje kultury i progresywna polityka kulturalna mogą mieć udział w procesie.

Problemy poruszone podczas sympozjum stały się tematem książki wydanej przez EUNIC Warszawa i Biennale Warszawa, pt. „Brakujący mianownik. Uniwersalizm i Progresywna Polityka Kulturalna”, pod redakcją Jana Sowy.

Cała książka jako e-book dostępna jest tutaj

Więcej na stronie wydarzenia