Stowarzyszenie Instytutów Kultury Państw Unii Europejskiej

jest organizacją non-profit zrzeszającą instytuty kultury i działy kulturalne ambasad państw europejskich.
Biuro główne mieści się w Brukseli.
Więcej informacji: www.eunicglobal.eu

przewiń w dół

Brakujący mianownik

Uniwersalizm i Progresywna Polityka Kulturalna

„Uniwersalizm zdaje się być jednym z najbardziej ambiwalentnych i sprzecznych, a jednocześnie cennych elementów europejskiego dziedzictwa kulturowego.”

Wspólnie z Biennale Warszawa stowarzyszenie EUNIC Warszawa opublikowało swoją pierwszą książkę, podejmującą temat uniwersalizmu, który był poruszany podczas sympozjum pt. „Brakujący mianownik”.

Cała książka jako e-book dostępna jest tutaj

Więcej informacji o sympozjum

 

Wydarzenia.

Gdyby – Społeczne Projektowanie Zrównoważonych Miast

23 października 2020

Coraz więcej ludzi mieszka w miastach. W nadchodzących dekadach społeczna i przestrzenna tkanka miejska będzie wystawiona na próbę – zwiększać się będzie gęstość zaludnienia oraz koncentracja gospodarki, kapitału, mediów, kultury i wiedzy.

W związku z tą problematyką EUNIC Warszawa oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) we współpracy z miastem stołecznym Warszawa oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce organizują międzynarodową konferencję „Gdyby – Społeczne Projektowanie Zrównoważonych Miast“ (“IF – Social Design for Sustainable Cities”) w dniu 23 października 2020 r.

 

Międzynarodowy Dzień Tłumacza

wrzesień 2020

Międzynarodowy Dzień Tłumacza obchodzony jest na całym świecie 30 września. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na istotną rolę tłumaczy w odbiorze obcojęzycznej literatury i kultury oraz uzmysłowienie czytelnikom, że swoją pracą translatorską współtworzą oni literaturę światową.

W roku 2020 obchodzimy go, pokazując wirtualną wystawę Portrety przekładu.










Big Book Festival 2019

czerwiec

Jesteśmy innowacyjnym wydarzeniem literackim.
Z nami czytanie staje się intensywnym doznaniem.

Co roku, w czerwcowy weekend, tworzymy dla Was festiwal odważnych przeżyć i idei inspirowanych tekstem.
Zapraszamy zaskakujących pisarzy
i myślicieli ze świata.

Big Book Festival 2019

czerwiec

Jesteśmy innowacyjnym wydarzeniem literackim.
Z nami czytanie staje się intensywnym doznaniem.

Co roku, w czerwcowy weekend, tworzymy dla Was festiwal odważnych przeżyć i idei inspirowanych tekstem.
Zapraszamy zaskakujących pisarzy
i myślicieli ze świata.

Spoke’N’Word Festival

Jesień 2020

Warszawski festiwal performance poetry, organizowany od 2005 roku przez EUNIC Warszawa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z lokalnymi partnerami, łączy występy zagranicznych mistrzów tego gatunku i polski slam poetycki.













  

Europejski Dzień Jezyków
 

wrzesień 2020

Europejski Dzień Języków to obchodzone corocznie święto, obchodzone 26 września, którego podstawowymi celami są szerzenie idei wielojęzyczności pomiędzy różnymi kulturami, promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz propagowanie uczenia się języków przez całe życie. 

Biennale Warszawa

MAJ

Biennale Warszawa to instytucja kultury wprowadzająca model działania charakterystyczny dla instytucji publicznej nowego typu, łączącej działalność badawczą, aktywistyczną i artystyczną.

 

 

 

Wiersze w mieście
 

 

kwiecień-maj 2020
 

„Wiersze w mieście” to projekt organizowany przez europejskie instytuty kultury i działy kulturalne ambasad zrzeszone w EUNIC Warszawa oraz Miasto Stołeczne Warszawa mający na celu propagowanie współczesnej poezji europejskiej.

Tematyką tegorocznej edycji była ekologia i zmiany klimatyczne.

Kobiety wobec wyzwań dekady
2020-2030

marzec 2020

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet EUNIC Warszawa, Katedra Zarządzania Międzynarodowego SGH oraz Międzynarodowe Forum Kobiet zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pt. „Kobiety wobec wyzwań dekady 2020-2030”.
 

CZYM JEST.

EUNIC Warszawa?

EUNIC Warszawa to Stowarzyszenie Europejskich Narodowych Instytutów Kultury działające od 2007 roku i liczące blisko 30 aktywnych członków, członków stowarzyszonych i partnerów na czele z organizacją EUNIC Global z siedzibą w Brukseli. Naszą ambicją jest tworzenie efektywnych partnerstw i sieci między krajowymi instytutami kultury, ambasadami oraz innymi organizacjami w Polsce, w Unii Europejskiej i w państwach trzecich. Nasze cele to promowanie różnorodności kulturowej, a także porozumienia między europejskimi społecznościami oraz wzmocnienie dialogu międzynarodowego i współpracy kulturalnej. W dążeniu do nich uwzględniamy interdyscyplinarne podejście w kulturze, obejmujące między innymi humanistykę, naukę, edukację i badania naukowe. Nasza działalność koncentruje się na następujących celach: - wzmocnieniu sieci europejskich instytutów kultury i ambasad w Warszawie oraz stworzeniu synergii i efektywnych partnerstw w ramach sieci wraz z innymi specjalistami działającymi w obszarze kultury i poza nim w Polsce, - poszerzeniu roli kultury we współczesnym społeczeństwie oraz wzmocnieniu poczucia przynależności do bogatej i zróżnicowanej europejskiej społeczności kulturalnej, - promowaniu kultury europejskiej i jej wartości, takich jak różnorodność kulturowa, dialog międzykulturowy, równouprawnienie płci i wielojęzyczność, - wzmocnieniu i utrzymaniu dialogu kulturowego, wymiany i współpracy z państwami trzecimi. Wśród projektów, w organizacji których bierze udział EUNIC Warszawa wymienić można: obchody Europejskiego Dnia Języków i Międzynarodowego Dzień Tłumacza, Wiersze w mieście, Spoke'N'Word Festival (slam poetyckioraz konferencje interdyscyplinarne (w roku 2020: konferencja nt. równouprawnienia płci; konferencja nt. miast o zrównoważonym rozwoju).

Obecna prezydencja: Austriackie Forum Kultury w Warszawie (2020)

UNIQUE EUNIC.

EU Cultural Relations

Skontaktuj się z nami.

Wyślij wiadomość

Email *
Wiadomość*

Akceptuję Zasady prywatności oraz przechowywania danych wyłacznie w celu przetworzenia mojego zapytania.

I accept the Terms and Conditions.

Wyslij